top of page
Logo Sinai Campu
Anchor 1

křesťanský

to je první slovo, které Sinai vystihuje. Nejde o nic jiného, než poznat, co znamená být křesťanem-  - učedníkem Kristovým, dítětem Otce, nástrojem Svatého Ducha…

nejde o nic jiného, než setkat se s Bohem.

tábor

odhaluje, jak bude vypadat náš společný týdenní život: stany, společné modlitby, skupinky, hry, nové vztahy...

pro mladé

pro ty, kteří se nebojí věci měnit, hledat naději a předávat ji dál.

bottom of page